Genel Bilgi

Hoşgeldiniz!

Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, öğrencilerin toplumsal olgulara ve süreçlere dair çok yönlü bir bakış açısı kazanması için teorik ve uygulamalı bir öğrenim süreci çerçevesinde tasarlandı. Bölümümüz, öğretim üyelerinin toplumsal yapı, siyaset, kültür, kentleşme, göç, toplumsal cinsiyet ve şiddet gibi sosyolojinin temel alanlarındaki uzmanlıkları ile Türkiye’de ve dünyanın diğer coğrafyalarındaki toplumsal sorunlarla derin bir bağ kurmaktadır.

Genç ve dinamik yapısı ile bölümümüz, öğrencilerimize kendilerini geliştirebilecekleri uygulamalı araştırmalar, konferanslar ve öğrenci topluluğu etkinlikleri ile aktif bir üniversite hayatı sunmaktadır. Düzce’de düzenlenen Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi (2018-2019), Ulusal Sosyoloji Kongresi, güncel sorunlara dair akademisyenlerin katıldığı panel ve webinarlar öğrencilerimizin aktif katıldığı etkinliklerden bazıları. İlk mezunlarımız tarafından kurulan Sosyolojik Düşünce Topluluğu da öğrencilere güncel sorunlara dair tartışma ve birlikte çalışma deneyimi kazandırmaktadır. Öğrencilerimizin Düzce’de çeşitli kamu kurumlarında ve üniversite bünyesinde araştırma merkezlerindeki staj olanaklarından yararlanabilmektedir. 2021-2022 Ders döneminden itibaren Sosyoloji Bölümü ile çeşitli bölümlerle Yandal Programına dahil edilmiştir.

Lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü deneyimine de sahip olan Sosyoloji bölümünün Yüksek Lisans programı yoğun ilgi görmektedir. Bölüm öğretim üyelerinin yönetici olduğu Düzce Üniversitesi Göç Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜ-GÖÇ) ile Dil, Tarih ve Düzce Üniversitesi Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜKMER) öğrencilerimize staj ve araştırma projelerine aktif katılma imkanı sunmaktadır. Bölümümüzün uluslararası akreditasyonu ve doktora programının açılması önümüzdeki yıllardaki hedeflerimizden bazılarıdır.  

Bölüm olarak sunduklarımızı keşfetmek üzere sizi bekliyoruz!