Genel Bilgi

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009-2010 yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümde normal Öğretim lisans eğitiminin yanında yüksek lisans ve  doktora programları da  mevcuttur. Bölümde 5 Profesör, 8 Doçent ve 3 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 16 öğretim üyesi ve 2 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm öğretim üyesi kadrosu tarafından
        Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
        Uygulamalı Matematik
        Topoloji
        Cebir ve Sayılar Teorisi
anabilim dallarında ulusal ve uluslar arası nitelikte çok sayıda araştırma yürütülmektedir. Aynı zamanda üniversitemizin çeşitli birimlerindeki öğrencilerimize lisans ve lisansüstü seviyede gerekli olan Matematik desteği sağlanmaktadır. 

Lisans eğitiminde öncelikli hedefimiz öğrencilerimizi Matematiğin anabilim dallarında yüksek düzeyde temel Matematik bilgisi ile donatıp, bu bilgiler ışığında, bu öğrencilere, daha farklı içeriğe sahip bilgileri anlama ve muhakeme yapma yeteneğini kazandırmaktır. Böylece, soyut düşünme ve Matematiksel analiz yapabilme yeteneği kazanmış öğrencilerimizle beraber, mesleklerini en iyi şekilde icra edebilecek bireyleri yetiştiren bir bölüm haline gelmektir. Lisansüstü eğitimde öncelikli hedefimiz öğrencilerimize lisansüstü konularda bağımsız çalışma ve araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmaktır. Bilime ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunup, üst düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek bireyleri yetiştirmektir.
 

''Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister. Pekinlik ise en mükemmel şekli ile matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaktır.''

M. Kemal Atatürk